ZÁZNAM: B. Susko: Účelom novely Trestného zákona je najmä ochrana záujmov SR
PREHRAŤ