O TASR.TV
Inzercia

Ak máte záujem o reklamu alebo propagáciu prostredníctvom portálu TABLET.TV, kontaktujte nás.

 

Obchod a marketing:

tel.:+421 2 59210 121

e-mail: obchod@tasr.sk

Viac informácií: