O TASR.TV
Kontakty

Korešpondenčná adresa:

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

Slovenská republika
e-mail: info@terazmedia.sk

 

Mgr. Eliška Holásková

Riaditeľka pre spravodajstvo a publicistiku 

tel.: +421 2 592 10 504

mobil: 0905 328 630

e-mail: eliska.holaskova@terazmedia.sk

Viac informácií: