CD KLUB: Bývalí rakúski veľvyslanci si pripomenuli 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Slovenskom
PREHRAŤ

CD KLUB: Bývalí rakúski veľvyslanci si pripomenuli 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Slovenskom

Spoločne spomínali na najvýznamnejšie momenty od roku 1993, ktoré sa udiali v čase ich pôsobenia na úrade a ktoré významne prispeli k rozvoju rakúsko-slovenských vzťahov.

Bratislava 16. marca (TABLET.TV) – Pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov Slovenskej republiky s Rakúskou republikou sa v Bratislave stretli všetci bývalí diplomati. Spoločne spomínali na najvýznamnejšie momenty od roku 1993, ktoré sa udiali v čase ich pôsobenia na úrade a ktoré významne prispeli k rozvoju rakúsko-slovenských vzťahov.

Prvým rakúskym veľvyslancom na Slovensku v časoch, keď sa otvárala rakúska ambasáda, bol Maximilian Pammer. "Zaujalo ma vtedy obrovské nadšenie ľudí a ich patriotizmus, ale aj slovenská národná hymna, a to až do takej miery, že keď ju aj po mnohých rokoch začujem, užívam si to a pospevujem si," uviedol na spoločnom stretnutí diplomatov Pammer. Doplnil, že o dianie na Slovensku sa po rokoch stále zaujíma. "Samozrejme, mám to v popise práce, veď som viceprezidentom Rakúsko-slovenského spolku a robíme všetko pre to, aby sme na Slovákov a Rakúšanov zblížili čo najviac," uzavrel.

V rokoch 1997–2001 pôsobila v rakúsko-slovenskej diplomacii Gabriele Matzner. Ako kľúčovú počas svojho pôsobenia vo funkcii označila zmenu vládnucej garnitúry. V tejto súvislosti spomenula vtedajšie pôsobenie Vladimíra Mečiara ako predsedu vlády, keď po demokratických voľbách v roku 1998 síce voľby vyhral, ale vládu nezostavil. "Prišla nová koaličná vláda a proces vedúci k vstupu Slovenska do EÚ nabral na rýchlosti," pokračovala v rozprávaní, keď uviedla že aj po ukončení misie na Slovensku neprestala krajinu poznávať ďalej. Zapáčila sa jej natoľko, až sa začala venovať maľovaniu slovenských krajiniek, hradov, miest, pričom v niektorých slovenských mestách svoju tvorbu aj vystavovala. Poznatky zo Slovenska zhrnula v publikácii V kríži Európy: Nepoznané Slovensko.

Martin Bolldorf pôsobil v rakúsko-slovenskej diplomacii v rokoch 2002 – 2006 a za najvýznamnejší moment v tomto období označil vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. "Často spomínam na 1. máj 2004, na deň vstupu Slovenska do EÚ. V ten deň sme zorganizovali na veľvyslanectve deň otvorených dverí, aby sme aj takto symbolicky ukázali, že Slovensku sa otvorili dvere do Európy," priblížil Balldorf. Ako doplnil, aj na diplomatickom dôchodku sa stále zaujíma o spoločenský a politický život na Slovensku, ktoré niekoľkokrát ročne osobne navštevuje.

Aj bývalý veľvyslanec Helmut Wessely, ktorý na Slovensku pôsobil v rokoch 2006 – 2010, spomína na udalosti spojené s členstvom Slovenska do Európskej únie ako aj na ďalšie míľniky našej republiky. "Pre mňa bolo najdôležitejšie prispieť k úspešnému začleneniu Slovenska do schengenského priestoru a, samozrejme, zavedenie eura, k čomu som mal blízko aj vďaka tomu, že som mal skúsenosti, čo sa týka vzťahov s EÚ, čiže v tejto problematike som sa cítil ako doma," uviedol Wessely. Ako dodal, povedomie o Slovensku sa usiluje zlepšovať, a to nielen pravidelnými návštevami krajiny, ale aj monitoringom tlače, prostredníctvom ktorého získava základné informácie o dianí na Slovensku.

Medzi ďalšie kľúčové udalosti Markus Wuketitch, ktorý na Slovensku pôsobil na poste rakúskeho veľvyslanca v rokoch 2010 – 2014, zaradil dvadsiate výročie nadviazania diplomatických vzťahov. Pri tejto príležitosti sa vtedy zorganizoval koncert v Redute, na ktorom sa zúčastnilo viac ako tisíc divákov. "V roku 2013 mali Košice titul Európske hlavné mesto kultúry. Vtedy sme pripravili dva projekty. Postavili sme pavilón navrhnutý známym salzburským architektom a okrem toho sme pripravili aj zaujímavú inštaláciu v Košiciach s názvom Páska, ktorá vznikla z päťdesiatich kilometrov lepiacej pásky a dalo sa do nej vojsť a vyliezť na ňu," spomenul Wuketitch.

Helfried Carl je súčasným veľvyslancom na Slovensku. Zo stretnutia bývalých rakúsko-slovenských diplomatov bol, ako sám poznamenal, nadšený. Stretnutie ďalej podľa jeho slov prispelo k uvedomeniu si dobrých bilaterálnych vzťahov. Súčasné vzťahy Slovenska a Rakúska zhodnotil pozitívne: "Vzťahy boli vždy dobré, ale zároveň sa kontinuálne zlepšujú." Podľa jeho slov tento fakt potvrdili aj bývalí diplomati, ktorí sa vyjadrili, že na politickej úrovni mali vždy dobré podmienky, čo platí aj dnes.

Pozrite si reláciu CD Klub s moderátorom Pavlom Demešom.