SAMOSPRÁVA: Krajčír: Samosprávy doplácajú na chod základných škôl milióny eur
PREHRAŤ

SAMOSPRÁVA: Krajčír: Samosprávy doplácajú na chod základných škôl milióny eur

Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí konštatoval, že najväčšie problémy spôsobujú časté zmeny v legislatíve a financovanie.

Bratislava 22. apríla (TASR) – Regionálne školstvo bolo vždy deklarovanou prioritou každej vlády v samostatných dejinách Slovenskej republiky. Základné a stredné školy financujú obce, mestá a samosprávne kraje v rámci prenesených kompetencií.

Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zdenko Krajčír v relácii SAMOSPRÁVA Tu a teraz v televízii TABLET.TV konštatoval, že najväčšie problémy spôsobujú časté zmeny v legislatíve a financovanie.

„Posledný školský zákon prijatý v roku 2008 je v platnosti necelých 12 rokov a už sa realizovalo 28 zmien, pričom za posledné štyri roky ich bolo asi 13,“ konštatoval riaditeľ sekcie. Pripomenul, že činnosť základných škôl je zabezpečovaná na základe normatívneho financovania. Podľa neho však tento spôsob nestačí na úhradu celkových nákladov.

„Naše materiály hovoria o tom, že od roku 2011 priemerne mestá a obce na chod základných škôl doplácajú asi deväť miliónov eur ročne,“ vysvetľuje Krajčír. Doplnil, že tieto peniaze by mala samospráva použiť na svoje originálne kompetencie.

K tým originálnym kompetenciám, ktoré samosprávy zabezpečujú v oblasti výchovy a vzdelávania, patrí napríklad zriaďovanie materských škôl, centier voľného času, základných umeleckých škôl. O ich zaradení do siete škôl a školských zariadení však definitívne rozhoduje štát.

„Za posledných 30 rokov bol náš školský systém podrobený niekoľkým reformným pokusom, čo je odrazom predstáv politických špičiek, ktoré doň vstupovali, a každý v ňom vyoral nejakú brázdu. Dnes by mal prinášať konečne úrodu a zaslúžil by si také opatrenia, aby už nebol taký citlivý na personálne zmeny v rezorte,“ uzavrel Krajčír.