Samospráva: ZMOS aktívne komunikuje s partnermi aj v čase koronakrízy
PREHRAŤ

Samospráva: ZMOS aktívne komunikuje s partnermi aj v čase koronakrízy

V relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV hovoril predseda zahraničnej sekcie Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a starosta mestskej časti Košice-Juh Jaroslav Hlinka.

Bratislava 6. mája (TASR) - Mestá a obce na Slovensku v poslednej dobe stále viac pociťujú potrebu získavať informácie o dianí v zahraničí. Skúsenosti a príklady dobrej praxe, a to nielen v prihraničných oblastiach, môžu priniesť pozitívny vplyv na manažovanie samospráv a ich rozvoj. O tom, čo priniesol vstup našej krajiny do medzinárodných spoločenstiev, ale aj o súčasnej spolupráci v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV hovoril predseda zahraničnej sekcie Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a starosta mestskej časti Košice-Juh Jaroslav Hlinka.

-Čo konkrétne slovenské samosprávy majú z členstva našej krajiny v Európskej únii a Rade Európy?-

Predovšetkým je to čerpanie a výmena informácií a zároveň inšpirácia pre prácu samospráv na úrovni krajov, miest a obcí od skúsenejších. Sú to napríklad aj záväzky vlád zabezpečovať primerané finančné prostriedky na plnenie úloh samospráv, čo vyplýva z charty miestnych a regionálnych samospráv, ktorá je v podstate pre nás takou bibliou v európskom kontexte. Ďalším združením je Európska únia, čo nám dáva veľké možnosti pri presadzovaní našich záujmov. V neposlednom rade sú to eurofondy.

-ZMOS aktívne komunikuje so zahraničnými partnermi. Aké sú podľa vás tie najväčšie problémy, ktoré sa v súčasnosti týkajú samospráv V4?-

Situácia súvisiaca s koronavírusom nás, prirodzene, núti, aby sme komunikovali o týchto veciach. Skoro na dennej báze prebiehajú komunikácie medzi ZMOS-om a našimi partnermi v Česku a v Rakúsku, ale sme v úzkom spojení aj s partnermi z Poľska a Maďarska. Pri Rade európskych obcí a regiónov, ktorej sme členom, bola zriadená pracovná skupina na riešenie problémov s koronavírusom. Debatuje sa o hygienických opatreniach, výpadku financií v rozpočtoch miest a obcí. Debatuje sa o tom, ako udržať v chode základné funkcie samospráv, a uznesenia sa posúvajú na európske orgány.

-Čo konkrétne dáva zahraničné partnerstvo napríklad obyvateľov vašej mestskej časti?-

Máme veľmi dobrého partnera v Maďarsku, ktorým je 13. obvod hlavného mesta Budapešť. Jeden z parkov dokonca pomenovali ako Park Košice-Juh. Ďalším partnerom je Ostrava-Poruba. Organizujeme seniorské športové miniolympiády alebo stretnutia riaditeliek materských škôl s cieľom zlepšenia vzdelávania detí a pedagógov.