CoFoE: Revízia základných zmlúv EÚ môže byť náročný proces, myslia si experti
PREHRAŤ

CoFoE: Revízia základných zmlúv EÚ môže byť náročný proces, myslia si experti

Hosťami Vlada Lichvára v štúdiu TASR TV boli slovenskí experti na európske právo Peter Lysina a Tomáš Buchta.

 

Bratislava 10. júna (TASR) - Európsky parlament začiatkom mája vyzval na revíziu základných zmlúv o fungovaní EÚ v súlade s požiadavkou skupiny občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Táto revízia však môže byť zdĺhavý a náročný proces. V diskusii TASR TV sa na tom zhodli slovenskí experti na európske právo Peter Lysina a Tomáš Buchta.

"Nie je to ani tak zložitý proces na úrovni EÚ, ale my si musíme uvedomiť, že sú to medzinárodné zmluvy. Sú to zmluvy, ktorými štáty odovzdali časť svojich právomocí Európskej únii. Čiže akákoľvek zmena v tomto prípade je rovnako odovzdaním, alebo navrátením právomocí na členské štáty," vysvetlil vedúci Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Peter Lysina. Na to, aby prípadné zmeny v základných zmluvách EÚ mohli byť "uvedené do života", je podľa neho potrebné odsúhlasenie všetkými členskými štátmi EÚ v podobe ratifikácie týchto zmlúv.

Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli v tomto kontexte pripomenul, že niektoré členské štáty EÚ vyžadujú na ratifikáciu zmien aj referendá, "čo sa v minulosti ukázalo ako problém".

"Obava je racionálna a pramení z historických skúseností a z náročnosti týchto procesov, najmä vnútroštátneho schvaľovania u jednotlivých členských krajín EÚ," vysvetlil Buchta. "Tak ako sa v roku 2005 neprijala v referende ústavná zmluva, nemožno vylúčiť podobné riziká," uviedol Buchta s odkazom na Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorá si kládla za cieľ vytvoriť ústavu pre EÚ.

Peter Lysina v rámci diskusie pripomenul, že "Európska únia ako spoločenstvo štátov má existujúci rámec, ktorý ju jednak vytvára a ktorý určuje základné pravidlá hry". Tieto pravidlá hry sú koncipované a spísané do dvoch nosných zmlúv, t. j. Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Práve tieto dve zmluvy sú označované aj pojmom základné zmluvy. Dokumenty podľa Lysinu stanovujú pravidlá fungovania európskych inštitúcií (EK, EP, Rady EÚ), ale definujú aj pravidlá fungovania vnútri EÚ, či už hovoríme o voľnom pohybe, o slobode usadiť sa alebo o iných právach a povinnostiach, ktoré v konečnom dôsledku majú občania EÚ.

"Revízia zmlúv v tomto prípade znamená, že Konferencia o budúcnosti Európy priniesla určité podnety a nápady, ako tieto zmluvy upraviť, vylepšiť a jednoducho zmeniť ich tak, aby slúžili lepšie jednak občanom a jednak samozrejme aj fungovaniu EÚ navonok, respektíve dovnútra," uviedol Lysina s tým, že revízia by sa mala v prvom rade dotknúť Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní EÚ.

"Tieto zmluvy obsahujú množstvo právnych základov, na ktorých sa často prijíma legislatíva EÚ, ktorá zasahuje do každodenného života občanov," spresnil Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.