PREŠOV-PSK 38: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 38: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.

Hlavným kontrolórom PSK sa stal Marcel Novotný


      Prešov 13. júna (TASR) - Novým kontrolórom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) bude najbližších šesť rokov Prešovčan Marcel Novotný. V prvom kole voľby získal spomedzi šiestich kandidátov 47 zo 60 platných hlasov. Do funkcie nastúpi po tom, ako v apríli zomrel kontrolór Miroslav Mikloš. Bude v poradí piatym kontrolórom v histórii PSK.
      "Hlavnou prioritou bude zamerať sa na to, či zverený majetok a financie samosprávneho kraja sú využívané efektívne, transparentne, adresne a v súlade so zákonom. To je podľa mňa základná úloha hlavného kontrolóra," povedal Novotný.
      Podľa jeho slov je podstatná prevencia, ak sú správne nastavené procesy a podchytené správne najkritickejšie oblasti. Represia by mala byť až druhoradá.
      "Daňový úrad, ktorý som riadil, má na starosti alebo zasiela takzvané podielové dane na samosprávy. Máme tam aj metodikov obcí, s ktorými komunikujú zamestnanci obecných a mestských zastupiteľstiev v prípade nejakých problémov a angažoval som sa v samospráve aj v minulosti," doplnil Novotný na margo svojich skúseností so samosprávou.
      V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia daňových špecialistov na Daňovom úrade v Prešove. "Pre zmenu som sa rozhodol, pretože mal som veľmi slušné rokovania s vedením Finančnej správy SR. Ďalšia pracovná pozícia na úrovni riaditeľa mi bola ponúkaná mimo regiónu. Vzhľadom na to, že mám nejaké osobné a rodinné nastavenie, neprichádzalo to v tom čase do úvahy, a keď sa naskytla táto príležitosť, tak som sa uchádzal o pozíciu hlavného kontrolóra PSK," vysvetlil Novotný. Na otázku, či je s riaditeľom Úradu PSK Fabiánom Novotným v príbuzenskom vzťahu, odpovedal, že sú menovci.
      Novotný podľa vlastných slov pracuje celý profesijný život v oblasti verejných financií, konkrétne vo Finančnej správe SR. "Mal som možnosť budovať agendu vzájomnej spolupráce pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok na úrovni vtedajšieho Daňového riaditeľstva. Zastupoval som Slovenskú republiku aj na medzinárodných stretnutiach a seminároch. Následne som pracoval v Úrade daňového preverovania na odbore mimoriadnych kontrol, kde som vykonával pozíciu kontrolóra. Ostatná pozícia, ktorá sa mi skončila 31. decembra 2021, bol riaditeľ Daňového úradu Prešov, ktorú som vykonával necelých desať rokov," dodal Novotný.
      O pozíciu hlavného kontrolóra sa uchádzali i Róbert Baran, Veronika Buzogaňová, Viera Dupejová, Martina Gdovinová a Oľga Makarová.