ZÁZNAM: Prezidentka vymenovala 22 nových vysokoškolských profesorov
PREHRAŤ

ZÁZNAM: Prezidentka vymenovala 22 nových vysokoškolských profesorov

Pozrite si záznam.

Bratislava 31. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 22 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.
      Prezidentka novovymenovaným profesorom pripomenula, že ich vymenovaním sa im vkladá do rúk aj veľká zodpovednosť. "Stávate sa autoritami s významným vplyvom na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň našej spoločnosti," povedala im s tým, že reprezentujú akademický svet navonok a ich postoje môžu rámcovať úroveň verejnej diskusie. Dodala, že pred nimi stojí výzva prispievať k zvyšovaniu kvality slovenských vysokých škôl.
      Hlava štátu pripomenula, že na vysoké školy vstupuje generácia študentov narodených v novom miléniu, ktorých formujú iné skúsenosti. Myslí si, že táto generácia bude čeliť úplne novým civilizačným hrozbám a výzvam a ich dôsledkom.
      Prezidentka zdôraznila, že poslanie profesorov si vyžaduje dostatočne vnímavý prístup k študentom, no predovšetkým kladie nároky na ich ďalší profesijný a odborný rast.


      Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

      Peter Babinčák, všeobecná a experimentálna psychológia,
      Radovan Bačík, manažment,
      Lucia Bednárová, obchod a marketing,
      Hana Drahovská, molekulárna biológia,
      Martin Drozda, informatika,
      Ladislav Főző, doprava,
      Andrea Gállová, sociálna práca,
      Peter Ihnát, chirurgia,
      Marek Kočiško, výrobné technológie,
      Peter Koděra, ložisková geológia,
      Stanislav Kucbel, pestovanie lesa,
      Martin Kusý, materiály,
      Marián Masár, analytická chémia,
      Katarína Maťašová, pediatria,
      Peter Mesároš, stavebníctvo,
      Zuzana Murčinková, aplikovaná mechanika,
      Branislav Olah, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií,
      Renáta Pakšiová, účtovníctvo,
      Peter Pisár, verejná ekonomika a služby,
      Alena Sičáková, stavebníctvo,
      Martin Sisol, získavanie a spracovanie zemských zdrojov,
      Milan Smetana, teoretická elektrotechnika.