ZÁZNAM: MS predkladá na pripomienkovanie novely Trestného zákona a Trestného poriadku
PREHRAŤ

ZÁZNAM: MS predkladá na pripomienkovanie novely Trestného zákona a Trestného poriadku

Pozrite si záznam.

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely Trestného poriadku a Trestného zákona, pripomienkovať ich možno až do začiatku decembra. Návrh Trestného poriadku má priniesť sfunkčnenie a zefektívnenie trestného procesu. Novela Trestného zákona, ktorá prehodnocuje nastavenia trestných sadzieb, sa na pripomienkovanie dostáva druhýkrát vzhľadom na úpravy po rozporových konaniach. V stredu o tom informovala ministerka spravodlivosti v demisii Mária Kolíková (SaS). "Nech príde ktokoľvek ako minister spravodlivosti, tak v procese bude legislatívny návrh, budú k nemu prichádzať pripomienky, a určite aj s ohľadom na to, aké budú pripomienky, ako sa k tomu postavia koaliční partneri, tak k tomu zaujme postoj," uviedla Kolíková. Napriek svojej demisii nevidela zmysel držať pripravenú úpravy legislatívy na ministerstve. Poznamenala, že zmeny v zákonoch vychádzajú aj z programového vyhlásenia vlády. Koalícia podľa nej môže ukázať, ako vážne myslela záujem na zjednodušení trestného procesu a skrátení väzieb. "Snažili sme sa pozrieť na Trestný zákon spôsobom, aby tam, kde môžeme, sme boli k páchateľom láskavejší a tam, kde je namieste zaviesť prísnejšie trestné sadzby, tak sme to urobili," načrtla ministerka. Sudcom má dať novela dobré nástroje na udeľovanie alternatívnych trestov. Rezort navrhuje, aby sa zmeny vyplývajúce z novely po prijatí týkali aj právoplatne odsúdených. Legislatíva obsahuje aj komplexnú úpravu drogových trestných činov. "Dôležité je, aby sme vedeli rozlišovať, kto sú užívatelia a kto priekupníci," vysvetlila ministerka. Návrh preto určuje presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja trest. Pri malých množstvách marihuany by viac nemalo hroziť odňatie slobody. Zmeny v zákone majú priniesť aj lepšiu vymožiteľnosť náhrady škody. Hranica malej škody by sa mala zvýšiť na 500 eur. Skrátiť sa má čas, dokedy možno využiť tzv. účinnú ľútosť. Návrh nanovo definuje aj trestný čin volebnej korupcie i znásilnenia. Zaviesť sa má sa aj viacero nových trestných činov, napríklad "porušovanie ochrany zvierat" či "nekalé korporátne praktiky". Zmeny týkajúce sa regulácie šírenia hoaxov boli po predošlom pripomienkovom konaní z návrhu Trestného zákona vypustené. Cieľom novely Trestného poriadku je podľa Kolíkovej zjednodušenie celého trestného procesu. Považuje za dôležité, aby sa obvinená osoba čo najskôr dostala pred súd, a to pre páchateľa i pre obeť. "Snažili sme sa, aby každý úkon, ktorý už je urobený, sa mohol v plnosti použiť v ďalšom konaní," naznačila. Upraviť by sa mohol aj paragraf 363 Trestného poriadku. V novele rezort spresňuje oprávnenie generálneho prokurátora na zrušenie rozhodnutí v prípravnom konaní. Navrhovaná účinnosť oboch zákonov je od 1. júna 2023.