PREŠOV-PSK 4: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 4: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam.
Prešov: Krajskí poslanci schválili zmluvu o diele na výstavbu FTA
 
        Prešov 13. februára (TASR) - Uzatvorenie zmluvy o diele na výstavbu Futbal Tatran Arény (FTA) v Prešove schválili v pondelok na svojom zasadnutí prešovskí krajskí poslanci. Schválili tiež spoluúčasť na financovaní prvej etapy výstavby vo výške 7,14 milióna eur a zrušili svoje predchádzajúce uznesenie, v ktorom sa k spolufinancovaniu výstavby štadióna zaviazali v sume takmer 7,24 milióna eur.
        "Poslanci schválili financovanie prvej etapy, zároveň schválili podpis pre prvú a druhú etapu. Posunuli sme sa v tom procese schvaľovania. Samozrejme, čaká nás stále ešte komplikovaná cesta, kým dôjdeme k tomu, aby sme začali stavať, ale dnes sa stal ten nevyhnutný predpoklad na to, aby sme mohli postúpiť ďalej," uviedol konateľ spoločnosti FTA Rastislav Mochnacký.
        Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť AVA-stav, s. r. o., Galanta. Stavbu má realizovať v dvoch etapách za celkovú sumu 21,21 milióna eur bez DPH. FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie.
        Predmetom schvaľovania investície spoločnosti Futbal Tatran Aréna a spolufinancovania zo strany PSK formou dotácie na kapitálové výdavky bola len prvá časť výstavby. Vo vzťahu k druhej časti diela obsahuje zmluva o diele vyhlásenie zhotoviteľa, v zmysle ktorého berie na vedomie a súhlasí s tým, že objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať druhú časť diela v prípade nezabezpečenia finančných prostriedkov na zaplatenie ceny jeho realizácie.
        V súvislosti s realizáciou prvej etapy stavby je potrebné zabezpečiť stavebný inžiniering, odborne spôsobilé osoby vykonávajúce stavebný dozor, projektový manažment a odborne spôsobilú osobu na dosiahnutie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predpokladané náklady spojené s ich zabezpečením predstavujú sumu 300.000 eur bez DPH.
        Zmluvu o diele by mali so spolufinancovaním schvaľovať v stredu (15. 2.) aj prešovskí mestskí poslanci. Rozhodovať budú o návrhu na vyčlenenie prvej časti dotácie na výstavbu z tohtoročného rozpočtu vo výške 3,2 milióna eur. Sumou 2,4 milióna eur výstavbu dotuje aj Slovenský futbalový zväz.