ZÁZNAM: P. Kotlár: Prešetrenie manažmentu covidovej doby je objednávkou spoločnosti
PREHRAŤ

ZÁZNAM: P. Kotlár: Prešetrenie manažmentu covidovej doby je objednávkou spoločnosti

Pozrite si záznam.

Bratislava 18. januára (TASR) - Prešetrenie manažmentu covidovej doby nie je politickou objednávkou, ale objednávkou spoločnosti. Vyhlásil to nový splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár. "Cieľom nie je hľadať vinníkov, ale pripraviť sa na možnú ďalšiu pandémiu," vysvetlil. Pravidelne chce prinášať správy z prešetrovania.
        Slovensko podľa Kotlára počas pandémie krvácalo "ľudsky aj ekonomicky". "Preto sme sa rozhodli, že zavedieme isté opatrenia, prešetríme toto obdobie, navrhneme správne postupy a poukážeme aj na štruktúry, ktoré by mali niesť plnú zodpovednosť za predchádzajúce vedenie," priblížil Kotlár, ktorý je zároveň poslancom Národnej rady SR za SNS.
        Úlohou splnomocnenca bude podľa jeho slov spoločne s odborným tímom vedcov, lekárov a právnikov prešetrovať postupy a využívanie zdrojov počas pandémie. "Poukážeme na všetky otázky, ktoré si bežný občan z toho obdobia pamätá, a na ktoré sme opakovane upozorňovali, ako boli porušovanie ľudských práv, nežiaduce účinky vakcín..." načrtol. Zdôraznil potrebu nových postupov, najmä v diagnostike.
        Každá oblasť prešetrovania bude mať podľa neho vlastný tím. O menách chce informovať až po výsledkoch vyšetrovania. Snahou podľa neho bude aj stretnutie s aktérmi "covidovej doby" vo verejnej diskusii. Poprosil médiá, aby spravili spoločenskú nápravu vo vzťahu k prezentácii a propagovaniu aj kritických pohľadov na to, ako sa doba riešila.
        Vyzdvihol, že na Slovensku vychádza na rozdiel od iných štátov Európskej únie snaha prešetriť manažment pandémie z koalície. Niekoľko štátov mu podľa jeho slov prisľúbilo pomoc. Načrtol tiež medzirezortnú spoluprácu a kooperáciu s orgánmi, ako sú Najvyšší kontrolný úrad či Finančná správa. Pokiaľ sa preukáže v priebehu troch mesiacov, že pandémia nebola manažovaná správne, avizuje aj vyjadrenie smerom k štruktúram, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).